Algemene voorwaarden

 1. Coachingspraktijk Flow&zo coaching is een éénmanszaak.
 2. Flow&zo coaching registreert de NAW-gegevens van haar klanten en de begeleidingsgegevens in een digitaal dossier, waaraan alleen de initialen zijn gekoppeld en een klantnummer. Bij de financiële gegevens, die digitaal zijn opgeslagen staan wel de persoonsgegevens, maar geen inhoudelijke informatie.
 3. De gegevens worden voor een periode van 5 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden.
 4. Flow&zo coaching werkt met losse coachsessies. In overleg met de klant wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn om tot het coachdoel te komen.
 5. Coachdoelen worden opgesteld in overleg met de klant.
 6. Gemaakte afspraken voor een sessie kunnen tot 24 uur voor elke sessie kosteloos worden geannuleerd door de klant. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden ook de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 7. Oefeningen/opdrachten, die aan de klant worden gegeven, worden uitsluitend door de klant zelf gebruikt en mogen niet aan derden worden overgedragen. Dit i.v.m. individuele afstemming van de opdrachten. Ook het eventueel ter beschikking gestelde audio- / visuele materiaal dient alleen door de klant gebruikt te worden en mag niet gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
 8. Flow&zo coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de klant enige medische of andere, voor de coaching belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
 9. Flow&zo coaching vraagt altijd toestemming aan de klant om te overleggen met een doorverwijzende arts of andere behandelaar. Dit gebeurt ook alleen als het noodzakelijk is voor de inhoud van de coaching. Indien cliënt dit weigert en het zou hierdoor onmogelijk zijn de behandeling voort te zetten, dan heeft Flow&zo coaching het recht om de behandeling stop te zetten. 
 10. Flow&zo coaching behandelt geen klanten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen met uitzondering van middelen op arts-receptuur en indien vermeld.
 11. Betaling sessies: Na afloop van de sessie kan er contant worden betaald of d.m.v. een betaalverzoek via internetbankieren. Ook is het mogelijk een factuur via de mail te ontvangen. Deze factuur dient binnen 7 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 7 dagen betaling uitblijft, zal het weer met € 15,- verhoogd worden. Indien na één maand nog niet betaald is, zal het overgedragen moeten worden aan een incassobureau.